क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
किडींचे जीवनचक्रजेनोमिक्स लॅब
मका पिकातील लष्करी अळीचे जीवन चक्र
मका पिकातील लष्करी अळी ही कीड मका, ऊस, ज्वारी, कपाशी व भाजीपाला या पिकांवर उपजीविका करते. अळी अवस्था ही पिकांसाठी नुकसानकारक आहे. 1) अंडी:- मादी पतंग मक्याच्या पोग्यात कोवळ्या पानांवर वरच्या बाजूने पुंजक्यात एका वेळी ५०-२०० अंडी घालते. 2) अळी:- अळीच्या अंगावरील गडद ठिपके स्पष्ट दिसून येतात. डोक्यावर पांढऱ्या रंगाचा उलटा इंग्रजी Y आकार स्पष्ट दिसतो. या अवस्थेत सुरूवातीला अळी मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करते. ही अवस्था साधारणत: ३.५ ते ४ दिवसांची असते.
3) कोषावस्था:- कोषावस्थेत जाण्यासाठी अळी जमिनीत २-८ सेंटीमीटर खोलीपर्यंत आत शिरते आणि तेथेच कोषावस्थेत जाते. किडीचा पतंग हा करड्या रंगाचा असून हा नुकसान करत नाही. 4) पतंग:- किडीचा पतंग हा करड्या रंगाचा असतो. मादीचा जीवनकाळ सर्वसाधारणपणे १० दिवसांचा असतो. ही अवस्थादेखील नुकसान करत नाही. संदर्भ: जेनोमिक्स लॅब पिकांसंबंधी ही उपयुक्त्त माहिती आवडल्यास नक्की लाईक आणि शेयर करा.
56
0
संबंधित लेख