क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
मंडी अपडेटअॅग्रीवॉच
तुरीच्या बाजारपेठेतून ताजी माहिती
मागच्या खरीप हंगामातील भरघोस उत्पादन आणि ह्यावर्षी ब्रह्मदेशात चांगले उत्पादन झाले असले तरीही तुरीचा भाव वाढण्याची शक्यता आहे.
हमी भावापेक्षा दर कमी असल्यामुळे सरकारने आयातीवर 10 % कर लादला आणि बाजारपेठेला आधार देण्याचा प्रयत्न केला. ह्या करामुळे तुरीचा भाव येणाऱ्या महिन्यांमध्ये रू.450 ते रू. 500 प्रती क्विंटल वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या, तुरीचा भाव महाराष्ट्रात रू.4500/4550
52
2
संबंधित लेख