ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೀಟಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರಎಮಿಲಿ ಜಾನ್ಸನ್
ಗುಲಗಂಜಿ ಅಥವಾ ಪುಟಾಣಿ ಹುಳು-ಮಿತ್ರ ಕೀಟದ ಜೀವನ ಚಕ್ರ
ಇದು ಬೆಳೆಗಳ ಮಿತ್ರ ಕೀಟ, ಈ ಕೀಟದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಹೇನು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಪೀಡೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದು ಸಾಯುಸುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ: - ಎಮಿಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವೆನಿಸಿದರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಿನ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಗುರುತನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ .
37
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್