ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
લીમ્બું વર્ગના ફળફળાદી પાકમાં આવતી આ કાળીમાખીના પરજીવીને ઓળખો
આ પરજીવી કિટક “એનકાર્સિયા” તરીકે ઓળખાય છે જે લીમ્બુંમાં આવતી કાળી માખીનું અસરકારક નિયંત્રણ કરતા હોય છે. આવા પરજીવી કિટકોનું જતન કરો.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
19
1
સંબંધિત લેખ