ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
જાણો આ પરભક્ષી મિત્રકિટક વિષે
આ પાયરેટ બગ તરીકે ઓળખાતુ પરભક્ષી (મિત્ર કિટક) છે જે પાકમાં નુકસાન કરતી મોલો, થ્રીપ્સ અને પાનકથીરી જેવી જીવાતનું ભક્ષણ કરે છે, આવા મિત્ર કિટકને સાચવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
106
0
સંબંધિત લેખ