યોજના અને સબસીડીવ્યાપાર સમાચાર
કિસાન વિકાસ પત્ર : હવે આટલા દિવસમાં ડબલ થશે તમારા રૂપિયા!
કિસાન વિકાસ પત્ર : કિસાન વિકાસ પત્ર (કેવીપી)માં રોકાણ કરનાર લોકો માટે એક સરસ સમાચાર છે. સરકારે કિસાન વિકાસ પત્ર પર વ્યાજના દરમાં ઘટાડો કર્યો છે, જે નાની બચત યોજનામાં સમાવવામાં આવેલ છે. તેની સાથે, પૈસાને બમણું કરવામાં વધુ સમય લેશે. કેવીપીમાં રોકાણ કરવામાં આવેલી રકમ હવે 9 વર્ષ અને 5 મહિનામાં બમણી થઈ જશે. અત્યાર સુધી કેવીપીમાં રોકાણ કરવામાં આવેલી રકમ 9 વર્ષ અને 4 મહિનામાં બમણી થઈ ગઈ છે. વ્યાજના દરોમાં ઘટાડાને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકારે કેવીપીની પાકતી મુદત એક મહિનામાં લંબાઈ છે. રૂપિયા બમણા થવામાં લાગશે આટલો સમય નાણા મંત્રાલયે કિસાન વિકાસ પત્ર નિયમ, 2014માં સંશોધન કરતા કહ્યું કે, 1 જુલાઈ, 2019 થી કેવીપીમાં રાખવામાં આવેલી રકમ 9 વર્ષ 5 મહિનામાં એટલે કે 113 મહિનામાં બમણી થશે. અત્યાર સુધી આ 9 વર્ષ અને 4 મહિના એટલે કે 112 મહિનામાં બમણી થઇ હતી. વ્યાજના દરમાં ઘટાડો સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં, કિસાન વિકાસ પત્ર પર ચૂકવવાપાત્ર વ્યાજ ઘટાડીને 7.6 ટકા થઈ ગયું છે. એપ્રિલ-જૂનના સમયગાળામાં તે 7.7 ટકા હતું. સરકાર દર ક્વાર્ટરમાં નાની બચતના ઉત્પાદનો પર વ્યાજના દરો સુધારે છે. આ રીતે કરી શકો છો રોકાણ કોઈપણ વ્યક્તિ કેવીપીમાં 1000 રૂપિયાના ગુણાંકમાં રોકાણ કરી શકે છે. કેવીપી રૂ. 1000, રૂ. 5,000, રૂ. 10,000 અને રૂ. 50,000 માટે જારી કરવામાં આવે છે. પોસ્ટ ઓફિસમાં કેવીપીનું વેચાણ કરવામાં આવે છે. કેવીપી ક્યારે વટાવી શકીએ તે અંગે જાણો કેવીપી સર્ટિફિકેટ ઇશ્યૂની તારીખના દોઢ વર્ષ પછી રીડિમ કરી શકાય છે. પાકતી મુદત પછી અર્ધ-એક વર્ષ પહેલાં, કેવીપીના વળતર પર, પ્રત્યેક 1000 રૂપિયાને રૂ. 1,173 નું રોકાણ મળશે. ત્રણ વર્ષ પછી કેવીપી ઘટાડ્યા પછી, પ્રત્યેક 1000 રૂપિયા પર રૂ. 1,211 આપવામાં આવશે અને છેલ્લા સાડા ત્રણ વર્ષ પછી રૂ. 1,251 દરેક 1000 રૂપિયા માટે આપવામાં આવશે. કેવીપીમાં રોકાણ નવ વર્ષ અને પાંચ મહિનામાં બમણું થશે.
સંદર્ભ : વ્યાપાર સમાચાર આપેલ ટ્રેક્ટર જાળવણી માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
78
3
સંબંધિત લેખ