આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી ડોદજી વાડગુર રાજ્ય: તેલંગાણા સલાહ : જરૂરિયાત મુજબ સિંચાઈ અને ખાતર આપવું.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
921
1
અન્ય લેખો