આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચાં પાક માં થ્રિપ્સ નું સંક્રમણ !
ખેડૂત નું નામ: નરેશ નાયકુની _x000D_ રાજ્ય: તેલંગાણા_x000D_ સલાહ : ફિપ્રોનીલ 5% એસસી @320 ગ્રામ પ્રતિ 200 લિટર માં ભેળવીને એક એકર માં છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
28
3
સંબંધિત લેખ