सीताफळावर झालेला बुरशीचा प्रादुर्भाव
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
सीताफळावर झालेला बुरशीचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव -श्री विठ्ठल राजळे राज्य - महाराष्ट्र उपाय -झायनेब ६८ %+हेक्झाकोनाझोल ४% @३५ ग्राम तसेच वॅलीडामायसीन ३%L @२५ मिली प्रती पंप फवारणी करावी.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
208
6
इतर लेख