ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ખેડૂત દ્વારા પોષણ વ્યવસ્થાપનના કારણે ડુંગળીના ઉત્પાદનમાં થતો વધારો.
ખેડૂૂતનું નામ : શ્રી ઇન્દ્રજિત ઑટડે_x000D_ રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર_x000D_ સલાહ : 0:52:34 @ 100 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરો.
1074
2
સંબંધિત લેખ