ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
છંટકાવ કરતી વખતે ખેડૂતો દ્વારા લેવામાં આવતી મહત્વની સાવચેતી
1. રક્ષણાત્મક કપડા જેમ કે મોજા, ફેસમાસ્ક, કેપ, આવરણ, સંપૂર્ણ ટ્રાઉઝર, વગેરેનો ઉપયોગ સમગ્ર શરીરને ઢાંકવા માટે કરો. 2. દવા તમારા નાક, આંખો, કાન, હાથ, વગેરે પર ફેલાય નહિ તેનું હંમેશાં ધ્યાન રાખો.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
104
0
સંબંધિત લેખ