વીડીયોગ્રીન ટીવી ઇન્ડિયા
ખેડૂત સંગઠન બનાવીને કેવી રીતે કરી શકો છો ખુદ પોતાને મદદ !
ખેડુતોને ઓળખવાની જરૂર છે આપણી સંગઠન ની શક્તિ ને, મળીને બનાવો ખેડૂત સમૂહ મળશે ખેડૂત ને શક્તિ અને ખેડૂત થશે વધુ મજબુત. જો તમે પણ મજબુત બનવા માંગતા હોવ તો આ વિડિઓ અંત સુધી જુઓ.
સંદર્ભ : ગ્રીન ટીવી ઇન્ડિયા, આપેલ ઉપયોગી માહિતી ને લાઈક કરી આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
78
5
અન્ય લેખો