ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
યોગ્ય માર્ગદર્શન દ્વારા તરબૂચ નો તંદુરસ્ત પાક
ખેડૂતનું નામ - શ્રી ધર્મેન્દ્ર વસવા રાજ્ય - ગુજરાત સૂચન - 3 કિ.ગ્રા.19:19:19 પ્રતિ એકર ટપક પધ્ધતિથી જ આપવું; અને સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોનો પણ 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપથી છંટકાવ કરવો.
552
0
સંબંધિત લેખ