આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક કોળાનો પાક
ખેડૂત નામ: શ્રી મનફુલ રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: 19:19:19 @75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ મુજબ છાંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
42
0
સંબંધિત લેખ