આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
🍉તડબૂચનો સ્વસ્થ અને આકર્ષક વિકાસ !
ખેડૂત નું નામ: રાકેશ શર્મા રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : 00:00:50 @ 3 કિલો પ્રતિ એકર પ્રતિ એકર ડ્રિપ દ્વારા આપો. ખરીદવા માટે ulink://android.agrostar.in/productlist?sku_list=AGS-CN-373&pageName=
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
21
12
અન્ય લેખો