આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક તલ પાક !
ખેડૂત નું નામ: શ્રી આસોદરીયા અભિષેક રાજ્ય:- ગુજરાત સલાહ : એનપીકે 19:19:19 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ મુજબ અને સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો નો 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
12
3
અન્ય લેખો