AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
રાયડાનો સ્વસ્થ અને આકર્ષક વિકાસ
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રાયડાનો સ્વસ્થ અને આકર્ષક વિકાસ
ખેડૂત નું નામ: શિવનારાયણ જાટ રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : 19:19:19 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
12
1
અન્ય લેખો