આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક કપાસનો પાક!
ખેડૂત નું નામ: વિષ્ણુ યાદવ રાજ્ય : મધ્યપ્રદેશ સલાહ :જીબ્રેલિક એસીડ 40% એસજી @ 1 ગ્રામ પ્રતિ 100 લિટર પાણીમાં ઓગાળીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
17
6
અન્ય લેખો