આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
નિરોગી અને આકર્ષક વૃદ્ધિ સાથે કારેલા નો પાક !
ખેડૂત નું નામ: દેવીદાસ કાશીનાથ ચૌધરી રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : 00:52:34 @5 કિગ્રા પ્રતિ એકર ડ્રિપ દ્વારા આપવું. 👉 ખરીદવા માટે ટ્રોલી પર ક્લિક કરો ulink://android.agrostar.in/productdetails?skuCode=AGS-CN-370 👉 એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ક્લિક કરો ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
19
11
અન્ય લેખો