આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
શું તમે આ જીવાત ભીંડા ઉપર જોઈ છે?
આ રુપલા કિટકો છે જે રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે. એસીટામીપ્રિડ ૨૦ એસપી @ ૫ ગ્રા પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરો
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
252
0
સંબંધિત લેખ