ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
આપની કેળની વાડીમાં આવા કેળા દેખાય છે, તો તેનું કારણ જાણો
આપની કેળની વાડીમાં આવા કેળા દેખાય છે, તો તેનું કારણ જાણો: થ્રીપ્સના ઉપદ્રવને લીધે ફળો પર નાના આછા ભૂખરા કાટ જેવા ધાબા પડી છાલ ફાટી જાય છે. જો આ જીવાતનો ઉપદ્રવ હોય તો તેને રોકો.
393
0
સંબંધિત લેખ