క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
మిరపకాయల మీద పీల్చే తెగుళ్ళ ముట్టడి ద్వారా మిరపకాయల వృద్ధి మరియు ఉత్పత్తి పై ప్రభావితం ఉంటుంది.
రైతు పేరు - శ్రీ ఆర్. చెల్నాయక్ రాష్ట్రం - కర్ణాటక సూచన - స్పూన్ ఫ్లానికమైడ్ 50% WG @ 8 gm స్ప్రే చేయండి."
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
587
1
సంబంధిత వ్యాసాలు