આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ક્રાયસાન્થેમમના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે ખાતરનું સારું વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. નવીન રાજ્ય - કર્ણાટક ઉપાય - 19:19:19 @ 3 કિ. ગ્રા. અને 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિથી આપો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
90
0
સંબંધિત લેખ