ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે ખાતર યોગ્ય માત્રામાં આપો
ખેડૂતનું નામ - શ્રી રાજેન્દ્ર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - એકર દીઠ 19:19:19 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઇએ
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
483
0
સંબંધિત લેખ