બટાકાના યોગ્ય વિકાસ માટે
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
બટાકાના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સંતોષ જાધવ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: 00:52:34 @3 કિલો પ્રતિ એકર ડ્રિપ દ્વારા આપવું.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
687
59
અન્ય લેખો