ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
દાડમના ફળની યોગ્ય વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે
ખેડૂત નું નામ: શ્રી રાહુલ પ્રકાશ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : 00: 52: 34 @ 3 કિલો પ્રતિ એકર દર 2 દિવસના અંતરે ડ્રિપ દ્વારા ખાતર આપવું જોઈએ.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
162
6
સંબંધિત લેખ