દાડમના ફળની યોગ્ય વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
દાડમના ફળની યોગ્ય વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે
ખેડૂત નું નામ: શ્રી રાહુલ પ્રકાશ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : 00: 52: 34 @ 3 કિલો પ્રતિ એકર દર 2 દિવસના અંતરે ડ્રિપ દ્વારા ખાતર આપવું જોઈએ.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
162
7
અન્ય લેખો