ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તુવેર શીંગોના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂત નું નામ: શ્રી ગણપતસિંહ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : 00:52:34 @ 75 ગ્રામ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો નો 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
42
3