ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
વટાણાના પાકમાં ફળ અને ફૂલોના વિકાસ માટે
ખેડૂત નામ: શ્રી અરૂણ રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: 12:61:00 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર પાણીમાં ભેળવી ને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
90
0
સંબંધિત લેખ