केळी मधील जोमदार घड निर्मितीसाठी
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
केळी मधील जोमदार घड निर्मितीसाठी
ज्या केळी व्यायल्या नसतील अशा बागेमध्ये ठिबक मधून कॅल्शियम देण्याचे प्रमाण वाढवावे,यामुळे निघणारे फुल जोमदार निघून घड सशक्त बनतो.
96
11