कोथिंबीर उत्पन्न वाढवण्याचे तंत्र
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
कोथिंबीर उत्पन्न वाढवण्याचे तंत्र
धणे साधारणपणे 110-120 दिवसांत पक्व होत असतात, परंतु योग्य व एकसारखी पक्वता होऊन उत्पादन जास्तीचे निघण्यासाठी जेव्हा धणे तपकिरी रंगाचे होऊ लागतील तेव्हाच पाणी देणे बंद करावे. धणे पिकाबद्दलचा सल्ला उपयुक्त वाटला तर पिवळ्या रंगाचा अंगठा/लाईक दाबा म्हणजे त
489
21
इतर लेख