ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಗೋವಿನ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಹುಳುವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಎಮೆಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಝೋಯೇಟ ೫ ಎಸ್ ಜಿ @ ೪ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನ್ಲಿಪ್ರೋಲ್ ೧೮.೫ ಎಸ್ ಸಿ @ ೩ ಮೀ.ಲಿ ಪ್ರತಿ ೧೦ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆ ಸುಳಿಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕದಿಂದ ಸಿಂಪಡಣೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ನೋಡುತ್ತಿರಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
67
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್