એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કદી વિચાર્યુ કે જીવાત ઇઅરવીગ મગફળીને નુકસાન કરી શકે છે, જાણો વધુ !
આ વિડીયો માં જાણીશું કે મગફળી માં આવતી જીવાત 'ઇઅરવીગ' વિશે જુઓ જાણો અને સમજો.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
22
2
અન્ય લેખો