క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
రైతు యొక్క సమర్థవంతమైన ప్రణాళిక ఫలితంగా ఉత్పత్తి పెరిగింది
రైతు పేరు - శ్రీ. శంభాజీ కాలే రాష్ట్రం - మహారాష్ట్ర సూచన: ఎకరానికి 3 కిలోల చొప్పు న 13: 0: 45ను బిందుపద్ధతి ద్వారా ఇవ్వాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
310
0
సంబంధిత వ్యాసాలు