ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
સલાહકાર લેખએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
પાકમાં ઉંદરોનું અસરકારક નિયંત્રણ
શાકભાજી, તેલીબિયાં, અનાજ વગેરે જેવા ઘણા પાકમાં ઉંદરો પ્રારંભિક તબક્કે ફેલાય છે અને પાકને બગાડે છે. તેઓ મનુષ્ય અને અન્ય પ્રાણીઓને જાહેર આરોગ્ય રોગો જેવાકે પ્લેગ, લેપ્ટોસ્પાઇરોસીસ રોગો ફેલાવીને નુકસાન પહોંચાડે છે. પાકને નુકસાન અને નિયંત્રણની વિગતો નીચે આપેલ છે. લક્ષણો: ઉંદર પાક અને ગોડાઉનના અનાજને પણ નુકસાન પહોંચાડે છે. જો ખેતરમાં અથવા ખેતરમાં છોડવા માટેની પાણીની નળીની નજીક અને અન્ય જગ્યાએ જોવા મળે છે તો ધ્યાન આપવું કે પાકમાં ઉંદરોનો પ્રકોપ છે.પાકને મળતું પાણી ઉંદરના દરમાં જવાથી ખેતી ખર્ચ વધે છે. શેઢા,પાળા અને ક્યારાનું સમારકામ કરવું જોઈએ. નિયંત્રણ: કોઈપણ પાકમાં ઉંદરને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે ઝેર મુક્ત ઘાસચારાનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. આ ઘાસચારો બનાવવા માટે ઝીંક ફોસ્ફાઇડ અને ઝેરનો હળવા માત્રાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પ્રથમ, 100 ગ્રામ લોટમાં 5 ગ્રામ તેલ અને 5 ગ્રામ ગોળને મિશ્રણ કરવું જોઈએ. તે પછી તેની ગોળીઓ બનાવીને ઉંદરના રસ્તા પર મૂકવી જોઈએ. આને કારણે, ઉંદરો મિશ્રણના વપરાશમાં ટેવાય છે.ત્યારબાદ 3 ગ્રામ ઝીંક ફોસ્ફાઇડ નાંખો અને હાથમાં મોજા પહેરીને અથવા લાકડી વડે તેને એકસાથે મિક્સ કરો. લોટની ગોળીઓ બનાવો અને તેને ઉંદરના રસ્તા પર મૂકો જેથી તે ઉંદર તેને ખાઇ શકે અને મરી જાય.
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ આપેલ જુગાડ ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
129
2
સંબંધિત લેખ