બાગાયતઇન્ડિયન ફાર્મર
જુઓ, પપૈયા ખેતી ની A ટુ Z માહિતી !
ખેડૂત ભાઈઓ, આજ ના વિશેષ વિડીયો માં આપણે જાણીશું કે પપૈયાની ખેતી કેવી રીતે કરવી, કેટલું ખાતર અને પાણી આપવું. આ પાક માં કયા રોગો અને જીવાતો થી નુકસાન થાય છે. પાણી વ્યવસ્થાપન કેવી રીતે કરવું.જેથી પપૈયા પાક માંથી વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય આ તમામ સંપૂર્ણ જાણકારીઓ માટે આ વિડિઓ અંત સુધી જુઓ.
સંદર્ભ : ઇન્ડિયન ફાર્મર. આપેલ બાગાયતી પાક ની માહિતી ને લાઈક કરી અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
31
13
અન્ય લેખો