योग्य प्रमाणात पाणी व खत व्यवस्थापनामुळे शेवग्याच्या झाडाला लागलेल्या भरघोस शेंगा
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
योग्य प्रमाणात पाणी व खत व्यवस्थापनामुळे शेवग्याच्या झाडाला लागलेल्या भरघोस शेंगा
शेतकऱ्याचे नाव - श्री उत्तम थोरात राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रती एकरी १९:१९:१९ @ ५ किलो ठिबक मधून द्यावे.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
831
15
इतर लेख