ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸುರಿಯುವುದು
ಎಲೆಯ ಸುರಂಗ ಕೀಟ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಟೊಮೇಟೊ ಸಸಿ ಮಾಡಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ನಂತರ ೮-೧೦ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು (ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪೊರೆಲ್ ೮.೮% + ಥೈಯಾಥಾಕ್ಸಮ್ ೧೭.೫ % ಎಸ್ಸಿ @ ೧೦ ಮಿಲಿ ನೀರಿಗೆ ೧೦ ಲೀಟರ್) @ ೫೦-೧೦೦ ಮೀ.ಲಿ ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಸುರಿಯಿರಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
29
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್