ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
તડબૂચના ફળ બેડોળ થઇ જાય છે?
તડબૂચના ફળને ફળમાખી દ્વારા નુકસાન થાય તો ફળ સમયજતા બેડોળ (આકાર) બદલાય છે અને તેની ગુણવત્તા બગડતી હોય છે. બજારભાવ ઉપર પણ વિપરીત અસર પડતી હોય છે. શરુઆતથી જ ક્યુ લ્યુર ટ્રેપ્સ લગાવી દેવા.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
23
0
સંબંધિત લેખ