क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
हरभरा पिकातील घाटे खाणारी अळी आपण पाहिली आहे का?
आपण हरभरा पिकातील घाटे खाणारी अळी पाहिल्यास, इमामॅक्टिन बेंजोएट ५% एसजी @५ ग्रॅम किंवा फ्लूबेंडियामाइड ४८०% एससी @३ मिली प्रति १० ली पाण्यातून फवारणी करावी.
1434
13
संबंधित लेख