అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
విత్తనం విత్తే కాలం, మొక్కల మధ్య దూరం మరియు విత్తన మోతాదు తెగులు వ్యాప్తిపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుందో మీకు తెలుసా?
దీని గురించి మరింత సమాచారం తెలుసుకోవడానికి గాను రాబోయే గురు జ్ఞాన్ కథనాన్ని చూడడం మర్చిపోవద్దు, మీకు దీని గురించి తెలిస్తే, లైక్ చేయండి మరియు మీ స్నేహితులకు షేర్ చేయండి.
1
0
ఇతర వ్యాసాలు