అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
మీ దగ్గర కిసాన్ పశు క్రెడిట్ కార్డ్ ఉందా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
2958
2
ఇతర వ్యాసాలు