ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಮಾವಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಯ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ
ನೆಲದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವ ಮರದ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಮತ್ತು ಮರದ ಮೇಲೆ ತಿಗಣೆಯ ಏರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಂಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಿಗುಟಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
25
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್