ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
રમૂજીટાઈમપાસ
શું તમે જાણો છો?
1. વિશ્વ મધમાખી દિવસ દર વર્ષે 20 મે ના રોજ ઉજવવામાં આવે છે._x000D_ 2. મેં ૨૦૧૮થી મકાઈમાં લશ્કરી ઈયર ગંભીર કીટ છે. _x000D_ 3. બીટી-કપાસ માટે 10000 છોડ / હેકટર એ સર્વોત્તમ છોડ સંખ્યા છે._x000D_ 4. મુરાહ ભેંસ અન્ય કોઈ ભેંસની જાતો કરતા વધુ દૂધ ઉત્પન્ન કરે છે
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
414
0
સંબંધિત લેખ