ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಗಳುತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
1. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಸ್ಯ ವಂಶವಾಹಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿದೆ._x005F_x000D_ 2. ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳು ಉದುರಲು ಅಬ್ಸೆಸಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. _x005F_x000D_ 3. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಸ್ಯ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿಯು ಹೊಸ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ._x005F_x000D_ 4. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿಯು ಹರ್ಯಾಣದ ಕಾರನಲ್ನಲ್ಲಿದೆ._x005F_x000D_
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
88
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್