ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
રમૂજીટાઈમપાસ
શું તમે જાણો છો?
1. આંતરરાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ આનુવંશિક સંસાધનોનું કાર્યાલય ઇટલીમાં આવેલું છે._x005F_x000D_ 2. રાષ્ટ્રીય વનસ્પતિ આનુવંશિક સંસાધનોનું કાર્યાલય ભારતના નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે._x005F_x000D_ 3. રાષ્ટ્રીય પ્રાણીજ આનુવંશિક સંસાધનોનું કાર્યાલય કર્નલ,હરિયાણામાં આવેલું છે._x005F_x000D_ 4. એબ્સિસિક એસિડ છોડની વૃદ્ધાવસ્થા ના પાન તથા ફળ ફૂલ ખેરવા માટે જવાબદાર છે.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
88
0
સંબંધિત લેખ