ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
રમૂજીટાઈમપાસ
શું તમે જાણો છો?
1. ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદે વર્ષ 1985 માં જંતુનાશક વેસ્ટિજ સંશોધન યોજનાની શરૂઆત કરી હતી._x000D_ 2. દેશમાં ફૂલોની ખેતી (ફ્લોરિકલ્ચર) માં તમિલનાડુ અગ્રણી રાજ્ય છે. _x000D_ 3. ખરીફ સીઝનમાં શેરડીના પાકમાં સફેદ કીટનું સંક્રમણ ઓછું હોય છે. _x000D_ 4. મધમાખી કલાકના 20-25 કિ.મી. સુધીની ગતિથી ઊડી શકે છે.
311
0
સંબંધિત લેખ