ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಕಿತ್ತಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಸಸ್ಯ ಹೇನುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಿಂಪಡಣೆ ಬೇವಿನಾಧಾರಿತ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಹೇನಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ , 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಡೈಮೀಥೋಯೇಟ್ 30 ಇಸಿ @ 10 ಮಿ.ಲಿ.ನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
60
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್