કૃષિ વાર્તાઆઉટલુક એગ્રીકલ્ચર
ગુવારના બીજનું ઉત્પાદન 7.42% વધશે
એવો અંદાજ છે કે રાજસ્થાન, ગુવારના બીજના ઉત્પાદનમાં દેશમાં સૌથી મોટું ઉત્પાદક છે. હાલના ખરીફ મોસમમાં ગુવારના ઉત્પાદનનો અંદાજ 17.22 લાખ ટનનો છે, જે ગયા વર્ષે 16.03 લાખ ટન હતો. રાજ્યના કૃષિ નિયામક દ્વારા પ્રકાશિત કરાયેલા બીજા અંદાજ મુજબ આવતા ખરીફમાં ગુવાર બીજમાં હેક્ટર દીઠ 471 કિલોનો વધારો થશે. ગયા વર્ષે રાજ્યમાં ગુવાર બીજનું ઉત્પાદન માત્ર 12.44 લાખ ટન હતું, જ્યારે ગયા વર્ષે હેક્ટરમાં માત્ર 363 કિલોગ્રામનું ઉત્પાદન થયું હતું. રાજસ્થાનમાં કઠોળના વાવેતર વર્તમાન વર્ષે 30.87.761 હેકટર છે, જ્યારે ગયા વર્ષે તે 34.32.293 હેક્ટર માં હતું.
APEDA અનુસાર, ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2018-19 ના પ્રથમ આઠ મહિનામાં (એપ્રિલ-નવેમ્બર) દરમિયાન ગુવારગમનો ઉત્પાદનો નિકાસ 3,30,978 ટન જ સમયગાળા છેલ્લા નાણાકીય વર્ષમાં 3,22,055 ટન સરખામણીમાં હતા. મૂલ્ય મુજબ, ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ નવ મહિનામાં ગુવારગામના ઉત્પાદનોની નિકાસ રૂ. 3,053 કરોડ છે જે પાછલા નાણાકીય વર્ષ 2017-18ના સમાન ગાળાના 2,589 કરોડ રૂપિયા હતા. સોર્સ - આઉટલુક એગ્રીકલ્ચર, જાન્યુઆરી 17, 2019
1
0
સંબંધિત લેખ