ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
రసం పీల్చే చీడలు దాడి చేయడం కారణంగా మిరపపై ప్రభావం చూపుతుంది
రైతు పేరు – శ్రీ విజయ్‌సింగ్ శోధా_x000D_ రాష్ట్రం – గుజరాత్_x000D_ పరిష్కారం – ఒక్కో పంపునకు స్పినోసాద్ 45% ఎస్ సీ @ 7 మి.లీ. చొప్పున స్ప్రే చేయండి.
963
1
సంబంధిత వ్యాసాలు